https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/05/Clouds_86.png

Международен код на летищетоLBHT

Използвайте основните данни и параметри на летището, за да осъществите безпроблемно вашите полети от и към летище Ихтиман.

Летището обслужва нетърговски полети с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг., както и технологични нужди на собственика.
Класификация на въздушното пространство – Клас G, неконтролирано ВП, разрешен тип трафик визуални полети (ПВП / VFR). Обособени 3 зони за движение на въздухоплавателните средства: писта за излитане и кацане, перон и 2 пътеки за рулиране.
Географски координати и местоположение на контролната точка – N42°25’18.8’’ и Е23°46’02’’ (WGS-84).

Използвайте основните данни и параметри на летището, за да осъществите безпроблемно вашите полети от и към летище Ихтиман.

Летището обслужва нетърговски полети с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг., както и технологични нужди на собственика.
Обслужвано въздушно пространство – Клас G, неконтролирано ВП, с разрешен тип трафик визуални полети (ПВП / VFR), 3 зони за движение на въздухоплавателните средства: писта за излитане и кацане, перон и 2 пътеки за рулиране.
Географски координати и местоположение на контролната точка – N42°25’18.8’’ и Е23°46’02’’ (WGS-84).

https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/02/Radiochestota.jpg
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/02/Radiochestota.jpg

119.25 Mhz РАДИОЧЕСТОТА

За осъществяване на връзка и контрол на въздушното движение. Позивна за разпознаване "ИХТИМАН".
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2024/06/Zapitvane_Letishte-Ihtiman_LK-Airfield_specifikacii.jpg
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2024/06/Zapitvane_Letishte-Ihtiman_LK-Airfield_specifikacii.jpg

2113 ft MSL / 660 м НАДМОРСКА ВИСОЧИНА

Превишението осигурява необходимия
запас от височина за предпазване от препятствията. Референтна t 28°C.

13/31 ОРИЕНТАЦИЯ

При изпълнение на полетите по кръга се изпълняват ляв кръг за ПИК 13 и десен кръг за ПИК 31.
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/06/LK-Airfield_Letishte-Ihtiman_LBHT_1.5.jpg

585 м ПИСТА

Новопреасфалтирана писта за излитане и кацане с обозначени пътеки за рулиране към перона. Ширина 24 м, за самолети с размах на крилата до 23 м.Носеща способност на настилката (PCN) 5700 кг/0.50 MPa.
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/06/LK-Airfield_Letishte-Ihtiman_LBHT_1.6.jpg
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/06/LK-Airfield_Letishte-Ihtiman_LBHT_1.6.jpg

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Всички гостуващи пилоти са поканени да летят след предварително съгласуване с
ръководството на летището и получаване на съответното разрешение.

Очакваме ВиНАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ
  https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2024/06/Zapitvane_Letishte-Ihtiman_LK-Airfield_specifikacii_2.jpg
  село Черньово, Ихтиман, БГ
  LBHT / 119,25 Mhz / 2113 ft
  +359 888 496 812
  office@lkairfieldbg.com
  https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2024/06/Zapitvane_Letishte-Ihtiman_LK-Airfield_specifikacii_2.jpg
  Ambrogade 75, København
  +45 255 433 64
  service.ko@korsel.com