Цени

На Вашето вниманиеТАКСИ

За всички въздухоплавателни средства, които използват базата и пистата на летище Ихтиман
ХАНГАРИРАНЕ НА МОТОДЕЛТАПЛАНЕР
Месечна такса
360 лв.
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/07/Letishte-Ihtiman_LK-Airfield-Ihtiman_Taksi_Tseni_motodeltaplaner.jpg
ХАНГАРИРАНЕ НА ЖИРОКОПТЕР
Месечна такса
360 лв.
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/07/Letishte-Ihtiman_LK-Airfield-Ihtiman_Taksi_Tseni_zhirokopter.jpg
ХАНГАРИРАНЕ НА ЕДНОМОТОРЕН САМОЛЕТ
Месечна такса
540 лв.
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/07/Letishte-Ihtiman_LK-Airfield-Ihtiman_Taksi_Tseni_ednomotoren-samolet.jpg
ХАНГАРИРАНЕ НА ДВУМОТОРЕН САМОЛЕТ
Месечна такса
660 лв.
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/07/Letishte-Ihtiman_LK-Airfield-Ihtiman_Taksi_Tseni_ednomotoren-dvumotoren-samolet.jpg
ЕДНОКРАТНО КАЦАНЕ / ИЗЛИТАНЕ
Такса за въздухоплавателни средства, които не са хангарирани на летище Ихтиман.
30 лв.
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/07/Letishte-Ihtiman_LK-Airfield-Ihtiman_Taksi_Tseni_ednokratno-katsane.jpg
КАЦАНЕ / ИЗЛИТАНЕ
Такса за въздухоплавателни средства, които домуват на летище Ихтиман.
5 лв.
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/07/Letishte-Ihtiman_LK-Airfield-Ihtiman_Taksi_Tseni_katsane.jpg
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2023/07/Letishte-Ihtiman_LK-Airfield-Ihtiman_Taksi_Tseni_address.jpg
Адрес
село Черньово, Ихтиман, БГ
LBHT / 119,25 Mhz / 2113 ft
Телефон
+359 888 496 812
Имейл
office@lkairfieldbg.com
https://lkairfieldbg.com/wp-content/uploads/2021/11/post_05-1280x800.jpg
København
Ambrogade 75, København
Phone
+45 255 433 64
Email
service.ko@korsel.com